До Членовете на САС

ВАЖНО! Във връзка със създаването на съвременен, нов уебсайт на САС, умоляваме всички членове да изпратят информация на info@sasbg.org
Информацията е нужна за създаването на информационен канал в полза на Членовете на САС и техните автосервизи. Данните за сервизите ще бъдат локализирани и в карта на София.
Нужна ни е кратка информация за всеки - адрес, описание, данни за контакт, линкове към лични сайтове и снимки и всякаква полезна информация.

Поздрави!