Покана за Общо събрание на САС - 12 април 2018

Покана за Общо събрание на САС 2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САС НА 26.01 2017

  (Моля прочетете протокола от заседанието на УС на САС) 

Протокол от заседание на УС на Сдружение

„СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ - СОФИЯ”

от 22.12. 2016г.

 

До Членовете на САС

ВАЖНО! Във връзка със създаването на съвременен, нов уебсайт на САС, умоляваме всички членове да изпратят информация на info@sasbg.org
Информацията е нужна за създаването на информационен канал в полза на Членовете на САС и техните автосервизи. Данните за сервизите ще бъдат локализирани и в карта на София.
Нужна ни е кратка информация за всеки - адрес, описание, данни за контакт, линкове към лични сайтове и снимки и всякаква полезна информация.

Съюз на автосервизите София - Контакти


Адрес: гр София, бул. Владимир Вазов № 120, 1839

Телефон: +359 887 801150

E-mail: info@sasbg.org
 

Съюз на автосервизите София

        „Съюз на автосервизите в София" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2005 г. Председател на УС на САС е инж. Емил Германов. От момента на създаването в „Съюз на автосерви­зите - София" членуват стопански субекти, специа­лизирани в осъществяването на търговска дей­ност, автосервизно обслужване и ремонт на МПС, агрегати за тях, авторепаратурни дейности и др., съгласно установените в страната ни търговски правила.

Subscribe to Съюз на автосервизите София RSS